System porad prawnych on-line umożliwia skorzystanie z profesjonalnych usług Kancelarii całkowicie za pośrednictwem Internetu, zatem szybko i bez konieczności wychodzenia z domu.

W ramach świadczonych usług kancelaria oferuje pomoc prawną w formie:

 • udzielenia porady prawnej
 • sporządzenia kompleksowej opinii prawnej
 • przygotowania umowy, pisma procesowego (m.in. wniosku, pozwu, środka odwoławczego) oraz każdego innego dokumentu wymagającego specjalistycznej wiedzy prawniczej

Zakres porady wynika z indywidualnych zaleceń Klienta i podyktowany jest okolicznościami konkretnej sprawy.

Po zaznaczeniu tej opcji w polu Wiadomość proszę o podane danych do wystawienia faktury.

Jak korzystać z porad on-line?

 1. W pierwszej kolejności należy wypełnić zamieszczony formularz, w którym należy wskazać:
  - imię i nazwisko
  - adres e-mail
  - preferowaną formę pomocy (porada prawna, opinia prawna lub sporządzenie pisma)
  - dokładny opis problemu, w tym opis stanu faktycznego
  - chęć otrzymania faktury VAT oraz dane do wystawienia faktury
  - dokumenty związane ze sprawą (w formie załączników)
 2. W ciągu 24 h od wysłania zapytania za pomocą formularza Klient otrzyma wiadomość zwrotną zawierającą wycenę usługi i przybliżonym czasem jej realizacji, a także informację o konieczności przesłania dodatkowych dokumentów i uzupełnienia przedstawionego stanu faktycznego.
 3. W razie akceptacji wyceny usługi wskazaną kwotę należy wpłacić w terminie 3 dni roboczych przelewem na rachunek bankowy Kancelarii tytułem „porada on-line”.
  Opłatę można uiścić również bezpośrednio w siedzibie Kancelarii.
 4. Wykonanie usługi następuje po zaksięgowaniu wynagrodzenia na rachunku bankowym. Gotowa usługa przesyłana jest e-mailem na wskazany adres.
 5. Po otrzymaniu wynagrodzenia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.