Zatrudniona w oparciu o umowę o pracę mama, która nadal karmi dziecko piersią po powrocie do pracy, posiada specjalne uprawnienia. Jednym z nich są przerwy na karmienie.

Kodeks Pracy wyraźnie wskazuje, iż karmiąca piersią pracownica, która pracuje 8 godzin dziennie, ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw, zaś w przypadku, gdy pracownica karmi więcej niż jedno dziecko, czas każdej z przerw wydłuża się do 45 minut. Natomiast w sytuacji, gdy czas pracy jest krótszy niż 6 godzin, lecz dłuższy niż 4 godziny, pracującej mamie przysługuje jedna przerwa na karmienie. Przerwy te wliczane są do czasu pracy. Sytuacja wygląda zgoła odmiennie w przypadku, gdy pracownica pracuje mniej niż 4 godziny dziennie – wówczas przerwa na karmienie nie przysługuje.

Słowo przerwa sugerować mogłoby, iż jest to czas wolny pomiędzy czasem pracy. Jednakże to od pracownicy zależy, kiedy taka przerwa zostanie wykorzystana. Oznacza to, że przerwa ta może zostać wykorzystana przed rozpoczęciem pracy, wówczas pracownica ma prawo przyjść odpowiednio przy jednym dziecku pół godziny, przy dwóch (lub więcej) dzieciach 45 min później do pracy. Przerwa ta może zostać wykorzystana również na koniec czasu pracy, a zatem pracownica ma prawo opuścić miejsce pracy stosunkowo wcześniej.

Pracownica zatrudniona na 8 godzin, może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o połączenie obu przerw na karmienie w jedną.

Należy pamiętać, że udzielenie przerw na karmienie następuje wyłącznie na wniosek pracownicy, a pracodawca jest związany wnioskiem pracownicy w tym zakresie. Niewyrażenie przez pracodawcę zgody na przerwę na karmienie może narazić go na odpowiedzialność za wykroczenie przeciw prawom pracowników. Wówczas pracownica ma prawo wniesienia skargi na pracodawcę która winna być skierowana do właściwego okręgowego inspektoratu pracy.

Warto także wskazać, iż pracownica nie ma obowiązku udokumentowania faktu karmienia piersią. Państwowa Inspekcja Pracy stoi na stanowisku, iż pracodawca nie ma podstaw by domagać się od pracownicy dokumentów w tym zakresie, a wystarczające jest oświadczenie pracownicy.

Co przy tym ciekawe, Kodeks pracy nie wprowadza maksymalnego wieku dziecka, do jakiego pracownica ma prawo korzystać z przerw na karmienie. Niemniej jednak w tym zakresie planowane są prace ustawodawcy, celem dookreślenia maksymalnego wieku.